Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2019

Datum: 19.03.2019 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 19 mars 2019 kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm.

Kaffe serveras från kl. 15.30.

Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00.

I anslutning till årsmötesförhandlingarna redovisas Exportkontrollföreningens verksamhet under 2018 samt presenteras aktuella evenemang. Härefter kommer representanter från ISP att informera om aktuella frågor samt Annelie Wengelin från Kommerskollegium att tala om Brexit och effekter på tullområdet. 

Årsmötet avslutas med kollegial samvaro med måltid med början ca kl. 17.30.

Deltagandet i årsmötet inklusive förtäring är kostnadsfritt för föreningsmedlemmar. Vid ej avbokad utevaro debiteras 400 kr.   

Välkommen!

Anmälan till årsmötet sker på nedanstående formulär.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
JaNej

Jag vill bli medlem

Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions