Event

Datum: 29.08.2018 till 30.08.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; PDA & KM

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande PDA och KM. Ansvar och påföljder behandlas.

Datum: 15.05.2018 till 17.05.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del III Fördjupning USA; PDA & KM

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för PDA- och KM- området.

Datum: 20.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2018 äger rum tisdagen den 20 mars kl. 16.00. Kaffe serveras från 15.30 och mötet avslutas med buffé. Deltagandet i årsmötet inklusive förtäring är kostnadsfritt för föreningsmedlemmar. Vid…

Datum: 07.03.2018 till 08.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; KM

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom KM-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 06.03.2018 till 07.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 08.02.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM). 

Datum: 21.09.2017 till 22.09.2017
Plats: Lejondals slott, Bro

Swedish Update 2017

Det årliga exportkontrollseminariet Swedish Update äger rum på Lejondals slott i Bro den 21-22 September 2017.

Datum: 21.03.2017
Plats: Odd Fellow, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening

Härmed kallas medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening till årsmöte tisdagen den 21 mars kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl.16.00. I…