Event

Datum: 28.08.2019 till 29.08.2019

CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; KM & PDA

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas. Kursen börjar onsdagen den 28 augusti kl.09.00 (registrering…

Datum: 21.05.2019 till 23.05.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del III Fördjupning USA; KM & PDA

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för PDA- och KM- området.

Datum: 06.03.2019 till 07.03.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 05.03.2019 till 06.03.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; KM

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom KM-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 06.02.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA

Kursen, som är ett andra kurstillfälle för del I med motsvarande innehåll som del I den 22 november 2018, ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både…

Datum: 22.11.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA). 

Datum: 08.11.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Grundutbildning för krigsmaterielleverantörer

Sveriges Exportkontrollförening erbjuder en grundutbildning i exportkontroll för krigsmaterielleverantörer. Utbildningen behandlar det svenska regelverket för krigsmateriel och går igenom vad legotillverkare, underleverantörer och förmedlare med verksamhet i Sverige måste känna…

Datum: 20.09.2018 till 21.09.2018
Plats: Lejondals slott, Bro

Swedish Update 2018

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium the Swedish Update äger i år rum den 20 – 21 september 2018 på Lejondals slott i Bro utanför Stockholm. Program finns här: SWEDISH UPDATE 2018 agenda.…

Datum: 05.09.2018 till 06.09.2018

CECM-utbildning. Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; PDA och KM

Extrainsatt kurstillfälle för del IV. För närmare information om kursdelen, se Del IV den 29 – 30 augusti 2018. Tid: Dag 1: Onsdagen den 5 september 2018 kl. 09.00 –…

Datum: 29.08.2018 till 30.08.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; PDA & KM

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande PDA och KM. Ansvar och påföljder behandlas.

Datum: 17.05.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

US Export Control Regulations. Aktuella regler och senaste utvecklingen beträffande ITAR och EAR. Medlemsseminarium den 17 maj.

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds till ett seminarium torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10-16 i Stockholm. ”US Export Control Regulations. Aktuella regler och senaste utvecklingen beträffande ITAR och EAR” Vid seminariet…

Datum: 20.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2018

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2018 äger rum tisdagen den 20 mars kl. 16.00. Kaffe serveras från 15.30 och mötet avslutas med buffé. Deltagandet i årsmötet inklusive förtäring är kostnadsfritt för föreningsmedlemmar. Vid…

Datum: 21.03.2017
Plats: Odd Fellow, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening

Härmed kallas medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening till årsmöte tisdagen den 21 mars kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl.16.00. I…