Event

Datum: 01.11.2018 till 30.11.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM). 

Datum: 20.09.2018 till 21.09.2018
Plats: Lejondals slott, Bro

Swedish Update 2018

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium the Swedish Update äger i år rum den 20 – 21 september 2018 på Lejondals slott i Bro utanför Stockholm. Program m.m. är under utarbetande och kommer…

Datum: 05.09.2018 till 06.09.2018

CECM-utbildning. Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; PDA och KM

Extrainsatt kurstillfälle för del IV. För närmare information om kursdelen, se Del IV den 29 – 30 augusti 2018. Tid: Dag 1: Onsdagen den 5 september 2018 kl. 09.00 –…

Datum: 29.08.2018 till 30.08.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; PDA & KM

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande PDA och KM. Ansvar och påföljder behandlas.

Datum: 17.05.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

US Export Control Regulations. Aktuella regler och senaste utvecklingen beträffande ITAR och EAR. Medlemsseminarium den 17 maj.

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds till ett seminarium torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10-16 i Stockholm. ”US Export Control Regulations. Aktuella regler och senaste utvecklingen beträffande ITAR och EAR” Vid seminariet…

Datum: 15.05.2018 till 17.05.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del III Fördjupning USA; PDA & KM

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för PDA- och KM- området.

Datum: 24.04.2018 till 25.04.2018
Plats: Odd Fellow, Stockholm

CECM-utbildning. Del II Fördjupning Sverige; KM

Extrainsatt kurstillfälle för Del II KM. För närmare beskrivning av kursdelen, se Del II KM den 7 – 8 mars 2018. Tid: Dag 1: Tisdagen den 24 april 2018 kl.…

Datum: 23.04.2018 till 24.04.2018
Plats: Odd Fellow, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Extrainsatt kurstillfälle för Del II PDA. Se närmare beskrivning av kursdelen under Del II den 6-7 mars 2018. Tid:  Dag 1: Måndagen den 23 april 2018 kl. 09.00 – 17.00…

Datum: 20.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2018

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2018 äger rum tisdagen den 20 mars kl. 16.00. Kaffe serveras från 15.30 och mötet avslutas med buffé. Deltagandet i årsmötet inklusive förtäring är kostnadsfritt för föreningsmedlemmar. Vid…

Datum: 07.03.2018 till 08.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; KM

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom KM-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 06.03.2018 till 07.03.2018
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs i kontakten med ISP.

Datum: 21.03.2017
Plats: Odd Fellow, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening

Härmed kallas medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening till årsmöte tisdagen den 21 mars kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl.16.00. I…