Event

Datum: 21.05.2019 till 23.05.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del III Fördjupning USA; KM & PDA

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för KM- och PDA-området.

Datum: 24.05.2019 till 24.05.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

US Export Controls – Recent Development and Trends

Välkommen till ett intressant medlemsseminarium om den senaste utvecklingen och trenderna gällande amerikansk exportkontroll. Föreläsare: Maarten Sengers, BSG Consulting, Washington D.C., USA. Fredagen den 24 maj 2019, kl. 09.00-15.30 Odd…
Datum: 28.08.2019 till 29.08.2019

CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; KM & PDA

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas. Kursen börjar onsdagen den 28 augusti kl.09.00 (registrering…
Datum: 19.09.2019 till 20.09.2019
Plats: Lejondals slott

UPDATE 2019

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium the Swedish Update äger 2019 rum den 19-20 september på Lejondals slott i Bro. Mera information om program m.m. kommer senare.