Aktuellt

Publicerat: 09.06.2019

Ny krigsmaterielförteckning

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 5 juli 2019. Förteckningen finns i bilaga A till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Mera information finns här.

Datum: 24.05.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

US Export Controls – Recent Development and Trends

Välkommen till ett intressant medlemsseminarium om den senaste utvecklingen och trenderna gällande amerikansk exportkontroll. Föreläsare: Maarten Sengers, BSG Consulting, Washington D.C., USA. Fredagen den 24 maj 2019, kl. 09.00-15.30 Odd…

Datum: 04.04.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Asia Pacific Export Control Seminar

Välkommen till ett heldagsseminarium om exportkontroll i Asien den 4 april i Stockholm. I dagens globala värld krävs det att företag har god kännedom även om andra länders exportkontrollagar. Exportkontrollföreningen…

Datum: 19.03.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2019

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 19 mars 2019 kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00.…

Publicerat: 24.01.2019

Extrainsatt kurstillfälle för Utbildningsprogrammet del I

Intresset är stort för Exportkontrollföreningens utbildningsverksamhet och den 3 april 2019 anordnar vi därför ett extra tillfälle för del I av utbildningsprogrammet, CECM. Närmare information finnns på hemsidans avsnitt utbildning…

Publicerat: 02.01.2019

Rapport från Swedish Update 2018

Konferensen med 68 deltagare plus styrelse och talare, öppnades av Sveriges Exportkontrollförenings ordförande, Annette Eriksson, som presenterade styrelsen. Traditionsenligt gick Per-Arne Mattsson, rektor för utbildningen, igenom föreningens kursutbud. Se exportkontrollföreningens…

Publicerat: 16.12.2018

Uppdaterad kontrollista för PDA

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2018/1922 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen träder i kraft den 15 december. Se länk till ISP:s hemsida      

Publicerat: 12.12.2018

Sveriges Exportkontrollförening representerad på Saferworlds konferens i Wien

SEKF blev inbjudna till en global workshop ’Best practices in government outreach and industry compliance with strategic trade controls (STCs)’, som arrangerades av Saferworld och dess ‘Experts Working Group’ den…

Datum: 14.03.2019
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Grundutbildning för krigsmaterielleverantörer

Sveriges Exportkontrollförening erbjuder en grundutbildning i exportkontroll för krigsmaterielleverantörer. Utbildningen behandlar det svenska regelverket för krigsmateriel och går igenom vad legotillverkare, underleverantörer och förmedlare med verksamhet i Sverige måste känna…

Publicerat: 29.10.2018

Iran-sanktionerna

Mannheimer Swartling har gjort en sammanställning av regler och information om Iran-sanktionerna som Exportkontrollföreningen har fått tillåtelse att publicera. Sammanställningen finns här.

Publicerat: 01.09.2018

Efterkontroller – Exportkontrollföreningens remissvar

I samband med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel (prop 2016/17:23) fick ISP i uppdrag att lägga fram förslag rörande efterkontroller. Exportkontrollföreniningen har nu avgivit sitt remissvar över förslaget.  Remissvaret…

Publicerat: 22.08.2018

Programmet för Update 2018

Detaljprogrammet för Swedish Update 2018 den 20-21 september 2018 är nu fastställt och finns här: SWEDISH UPDATE 2018 agenda. (Viss reservation för oförutsedda händelser som kan föranleda ändringar i programmet).

Publicerat: 21.07.2018

Datum för nästa omgång av CECM-utbildningen nu fastställda

Datum för nästa omgång av utbildningen Certified Export Control Manager (CECM) är nu fastställda och finns, tillsammans med information om de olika kursdelarna, under rubriken Utbildning. Kursomgången startar med del…

Publicerat: 08.06.2018

General Data Protection Regulation (GDPR)

Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen – som den heter på svenska – ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och reglerar hur företag,…

Publicerat: 03.05.2018

Exportkontrollföreningen kräver undantag från GDPR för screening av spärrlistor

Exportkontrollföreningen har i en skrivelse till Datainspektionen krävt föreskrifter med generellt undantag från förbudet i GDPR mot screening av spärrlistor som förekommer på exportkontrollområdet. Detta är en nödvändig förenkling både för…

Publicerat: 02.05.2018

ISP:s Verksamhetsberättelse för 2017

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har kommit med sin verksamhetsberättelse för 2017. I denna finns bl.a. nyheter och händelser under året, statistiska uppgifter om exportkontrollen samt en framåtblick. Verksamhetsberättelsen finns…

  • 1
  • 2