Aktuellt

Publicerat: 12.12.2017

Exportkontrollföreningens styrelseledamot Magnus Nordéus intervjuad i World ECR nr 60

  WorldECR issue 60  

Publicerat: 11.12.2017

ISP planererar för ett exportkontrollseminarium 2018

Med anledning av ny exportkontrollagstftning avseende krigsmateriel kommer ISP att arrangera ett exportkontrollseminarium i Stockholm den 18 april 2018. Information om tider och lokal kommer ISP att publicera på sin hemsida…

Publicerat: 26.10.2017

Propositionen för skärpt exportkontrollagstiftning har publicerats

Regeringens proposition 2017/18:23 med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel överlämnades till riksdagen den 19 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2018.

Publicerat: 30.06.2017

Förväntade skärpta regler för vapenexporten

Regeringen överlämnade den 29 juni en remiss till Lagrådet med en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Lagrådsremissen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från…

Publicerat: 15.06.2017

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats

Den nya krigsmaterielförteckningen, SFS 2017:516 träder i kraft den 22 juni. De kategorier som ändrats och förtydligats är ML8, ML10, ML13 och ML17.

Publicerat: 10.04.2017

Information om ISP:s verksamhetsår 2016 har kommit

Läs om året som gått samt vilka framtida händelser, förväntningar och utmaningar som finns inom svensk exportkontroll. Ladda ned den nyligen publicerade trycksaken på ISP:s hemsida.

Publicerat: 30.03.2017

Uppdaterad version av EUs militära förteckning släppt

Den 6 mars 2017 uppdaterades EUs militära förteckning. Uppdateringen gäller mindre förändringar eller förtydliganden för kategori 7, 8, 18 och 19.

Publicerat: 22.03.2017

Exportkontrollföreningens Årsmöte har genomförts

Årsmöte har hållits med omval av sittande styrelseledamöter 

Publicerat: 01.03.2017

Förslag till ny förordning om EU:s exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden

Översynen av nuvarande förordning kring produkter med dubbla användningsområden (EU No 428/2009) har pågått sedan 2011. EU Kommissionen la under september 2016 fram ett förslag till en omfattande revidering av…

Publicerat: 22.02.2017

Rapport från Swedish Update 2016

Den 22 och 23 september genomfördes traditionsenligt seminariet i Lejondal slotts härliga 1800-talsmiljö. Den första informationsfyllda dagen avrundades som vanligt med en tipspromenad i färggranna kepsar, med både exportkontrollrelaterade men…