Aktuellt

Publicerat: 02.02.2018

Rapport från Swedish Update 2017

Årets Update Sveriges Exportkontrollförening arrangerar sedan 1997 the Swedish Update, en årlig exportkontrollkonferens som samlar exportkontrollansvariga från hela Norden för två dagar intensiv utbildning och uppdatering samt ett värdefullt nätverksbyggande…

Publicerat: 19.12.2017

Kontrollistan för PDA är uppdaterad

EU har nu kommit med en ny uppdaterad kontrollista. Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2268/2017 och utgör en ny bilaga 1 till EU-förordning 428/2009 (PDA-förordningen). Den nya kontrollistan gäller från…

Publicerat: 12.12.2017

Exportkontrollföreningens styrelseledamot Magnus Nordéus intervjuad i World ECR nr 60

WorldECR issue 60  

Publicerat: 11.12.2017

ISP planererar för ett exportkontrollseminarium 2018

Med anledning av ny exportkontrollagstftning avseende krigsmateriel kommer ISP att arrangera ett exportkontrollseminarium i Stockholm den 18 april 2018. Information om tider och lokal kommer ISP att publicera på sin hemsida…

Publicerat: 26.10.2017

Propositionen för skärpt exportkontrollagstiftning har publicerats

Regeringens proposition 2017/18:23 med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel överlämnades till riksdagen den 19 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2018.

Publicerat: 30.06.2017

Förväntade skärpta regler för vapenexporten

Regeringen överlämnade den 29 juni en remiss till Lagrådet med en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Lagrådsremissen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från…

Publicerat: 15.06.2017

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats

Den nya krigsmaterielförteckningen, SFS 2017:516 träder i kraft den 22 juni. De kategorier som ändrats och förtydligats är ML8, ML10, ML13 och ML17.

Publicerat: 10.04.2017

Information om ISP:s verksamhetsår 2016 har kommit

Läs om året som gått samt vilka framtida händelser, förväntningar och utmaningar som finns inom svensk exportkontroll. Ladda ned den nyligen publicerade trycksaken på ISP:s hemsida.

Publicerat: 30.03.2017

Uppdaterad version av EUs militära förteckning släppt

Den 6 mars 2017 uppdaterades EUs militära förteckning. Uppdateringen gäller mindre förändringar eller förtydliganden för kategori 7, 8, 18 och 19.

Publicerat: 22.03.2017

Exportkontrollföreningens Årsmöte har genomförts

Årsmöte har hållits med omval av sittande styrelseledamöter 

Publicerat: 01.03.2017

Förslag till ny förordning om EU:s exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden

Översynen av nuvarande förordning kring produkter med dubbla användningsområden (EU No 428/2009) har pågått sedan 2011. EU Kommissionen la under september 2016 fram ett förslag till en omfattande revidering av…