CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Datum: 01.11.2018 till 30.11.2018 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM). 

Kursen, som äger rum i november 2018 (exakt datum meddelas senare), tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut i Sverige, EU och USA. En översiktlig genomgång av hur exportkontrollklassificering genomförs ingår samt företagets organisation, ansvar och processer/rutiner för exportkontroll. ISP deltar och presenterar sin roll, hur de arbetar och är organiserade. Teori blandas med praktiska övningar.

Delkursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Delkursen är i första hand tänkt som en del i utbildningsprogrammet, men kan också genomföras som enskild kurs alternativt tillsammans med en eller flera andra delkurser i utbildningsprogrammet.

Målgrupper för kursen är

-Personer som har för avsikt att gå hela utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager.

-Personer som endast har för avsikt att delta i denna kurs i syfte att få en översiktlig bild av vad exportkontroll är och vilken påverkan det har på verksamheten. Personerna kan t.ex. vara chefer som har exportkontrollhandläggare i sin organisation, andra chefer, övriga som inte arbetar direkt med exportkontroll såsom tulltjänstemän, inköpare, speditörer samt handläggare på myndigheter.

Tid: November 2018, kl. 09.00 – 17.00 (Exakt datum meddelas i maj 2018)

Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

 

 

Anmälan till utbildning

Välj utbildning.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
Information om medlemskap är endast för vår information inför fakturering
JaNej

Jag vill bli medlem

Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions