CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Datum: 08.02.2018 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM). 

Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut i Sverige, EU och USA. En översiktlig genomgång av hur exportkontrollklassificering genomförs ingår samt företagets organisation, ansvar och processer/rutiner för exportkontroll. ISP deltar och presenterar sin roll, hur de arbetar och är organiserade. Teori blandas med praktiska övningar.

Delkursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Delkursen är i första hand tänkt som en del i utbildningsprogrammet, men kan också genomföras som enskild kurs alternativt tillsammans med en eller flera andra delkurser i utbildningsprogrammet.

Målgrupper för kursen är

-Personer som har för avsikt att gå hela utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager.

-Personer som endast har för avsikt att delta i denna kurs i syfte att få en översiktlig bild av vad exportkontroll är och vilken påverkan det har på verksamheten. Personerna kan t.ex. vara chefer som har exportkontrollhandläggare i sin organisation, andra chefer, övriga som inte arbetar direkt med exportkontroll såsom tulltjänstemän, inköpare, speditörer samt handläggare på myndigheter.

Tid: Torsdagen den 8 februari 2018, kl. 09.00 – 17.00

Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Obs! Denna kurs del I är fulltecknad. Anmälningar efter den 9 januari 2018 sätts upp på väntelista för eventuella avbokningar.

 

Anmälan till utbildning

Välj utbildning.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
JaNej

Jag vill bli medlem