CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; PDA & KM

Datum: 23.11.2017 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Produkter med dubbla användningsområden (PDA) och Krigsmateriel (KM). (Denna kurs är fulltecknad. Hänvisning till 08.02.2018)

Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut inom Sverige, EU och USA. En översiktlig genomgång av hur exportkontrollklassificering genomförs ingår samt företagets organisation, ansvar och processer/ rutiner för exportkontroll . ISP deltar och presenterar sin roll, hur de arbetar och är organiserade. Teori varvas med praktiska övningar.

Delkursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Delkursen är i första hand tänkt som en del i utbildningsprogrammet, men kan också genomföras som enskild kurs alternativt tillsammans med en eller flera andra delkurser i utbildningsprogrammet.

 Målgrupper för kursen är

– Personer som har för avsikt att gå hela utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager.

– Personer som endast har för avsikt att delta i denna första delkurs i syfte att få en översiktlig bild av vad exportkontroll är och vilken påverkan det har på verksamheten. Personerna kan t ex vara chefer som har exportkontrollhandläggare i sin organisation, andra chefer, övriga som inte arbetar direkt med exportkontroll såsom tullare tulltjänstemän, inköpare, speditörer samt handläggare på myndigheter.

Tid: Torsdagen den 23 november 2017, kl. 09.00-17.00

Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Obs! Detta kurstillfälle för del I är fulltecknat. Vi hänvisar till nästa kurstillfälle för del I, torsdagen den 8 februari 2018.

Anmälan till utbildning

Välj utbildning.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
JaNej

Jag vill bli medlem