CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; KM & PDA

Datum: 28.08.2019 till 29.08.2019

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas.

Kursen börjar onsdagen den 28 augusti kl.09.00 (registrering och kaffe från 08.30) och avslutas torsdagen den 29 augusti kl. 17.00. På kvällen den 28 augusti äger en gemensam nätverksmiddag rum som en del av kursen.

Delkursen lägger särskild vikt vid att eleverna i grupper får lösa praktiska övningar som sedan gås igenom och diskuteras. Även en genomgång av hur ett företags exportkontrollorganisation samt Internal Compliance Programme (ICP) kan se ut ingår. ISP deltar och berättar om sin tillsynsverksamhet samt ger sin syn på trender inom exportkontrollområdet.

Delkursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Delkursen är en avslutande del av utbildningsprogrammet (CECM delkurs I-III), men kan även genomföras som en uppdaterande utbildning för nycertifiering av tidigare Certifierade Exportkontrollhandläggare/Certified Export Control Manager.

För att tillgodogöra sig denna delkurs behöver man ha en viss grundkunskap inom exportkontrollområdet. Därför är målgruppen för delkursen personer som;

– har genomfört delkurs I-III av utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager.

– har genomfört Del II KM och Del II PDA samt Del III.

– har genomfört Del II KM och Del III samt anse sig ha erfarenhet av det svenska PDA-regelverket t ex genom sitt arbete.

– har genomfört Del II PDA och Del III samt anse sig ha erfarenhet av det svenska krigsmaterielregelverket t ex genom sitt arbete.

– sedan tidigare är Certifierade Exportkontrollhandläggare / Certified Export Control Manager och som utövat sin profession i några år och vill uppdatera sina kunskaper om dagens regelverk samt också uppdatera beviset på sin kunskap i form av ett nycertifikat som Certified Export Control Manager.

Tid:
Dag 1, Onsdagen den 28 augusti 2019, kl. 09.00-17.00 (registrering och kaffe från kl. 08.30 samt nätverksmiddag på kvällen)
Dag 2, Torsdagen den 29 augusti 2019, kl. 08.30-17.00

Obs! Denna kurs är fulltecknad. Nästa kurstillfälle blir i augusti 2020.

Anmälan till utbildning

Välj utbildning.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
JaNej

Jag vill bli medlem

Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions