CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; KM

Datum: 05.03.2019 till 06.03.2019 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom KM-området handläggs i kontakten med ISP.

Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering genomförs, hur ansökningar till ISP görs samt vilken rapportering som krävs. ISP deltar med föreläsare från myndigheten. Teori varvas med praktiska övningar.

Delkursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomför kurs erhålles ett kursintyg. Delkursen är i första hand tänkt som en del i utbildningsprogrammet, men kan också genomföras som enskild kurs alternativt tillsammans med en eller flera andra delkurser i utbildningsprogrammet.

Målgrupp är personer som har för avsikt att gå hela utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager men även personer som behöver ha praktiska fördjupade kunskaper om handläggning av exportkontrollärenden inom KM området mot ISP.

Tid:
Dag 1, tisdagen den 5 mars 2019, kl. 09.00-17.00 (registrering och kaffe från kl. 08.30)
Dag 2, onssdagen den 6 mars 2018, kl. 08.30-12.30 (kursen avslutas med lunch kl.12.30, därefter vidtar CECM del II, PDA)

Anmälan till utbildning

Välj utbildning.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
JaNej

Jag vill bli medlem

Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions