CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Datum: 06.03.2018 till 07.03.2018 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs i kontakten med ISP.

Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering genomförs, hur ansökningar till ISP görs samt vilken rapportering som krävs. Föreläsare från myndigheten ISP deltar. Teori varvas med praktiska övningar.

Delkursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Delkursen är i första hand tänkt som en del i utbildningsprogrammet, men kan också genomföras som enskild kurs alternativt tillsammans med en eller flera andra delkurser i utbildningsprogrammet.

Målgrupp är personer som har för avsikt att gå hela utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager men även personer som behöver ha praktiska fördjupade kunskaper om handläggning av exportkontrollärenden inom PDA området mot ISP.

Dag 1, tisdagen den 6 mars 2018, kl. 09.00-17.00 (registrering från kl. 08.30)

Dag 2, onsdagen den 7 mars 2018, kl. 08.30-12.30 (kursen avslutas med lunch kl. 12.30, därefter vidtar CECM del II, KM)

Obs! Denna kurs, Del II PDA, är fulltecknad. Anmälningar mottagna efter 14 december 2017 sätts upp på väntelista för eventuella avbokningar.

Anmälan till utbildning

Välj utbildning.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
JaNej

Jag vill bli medlem