Grundutbildning för krigsmaterielleverantörer

Datum: 07.11.2019 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Sveriges Exportkontrollförening erbjuder en grundutbildning i exportkontroll för krigsmaterielleverantörer. Utbildningen behandlar det svenska regelverket för krigsmateriel och går igenom vad legotillverkare, underleverantörer och förmedlare med verksamhet i Sverige måste känna till. Utbildningen är framtagen i samarbete med Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Utbildningen genomförs under en dag och innehåller en teoretisk genomgång av regelverket för krigsmaterielleverantörer i Sverige, vilka tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet och vilka skyldigheter som följer med att ha tillstånd. Under dagen kommer teoretiska genomgångar blandas med praktiska övningar.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kommer att delta i utbildningen. Under dagen kommer de att presentera sitt uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik, hur de arbetar med exportkontroll och hur de är organiserade. ISP kommer även ge praktisk vägledning i hur en ansökan om tillstånd ska utformas och vilka uppgifter som årligen ska redovisas och deklareras till ISP.

I kursen ingår ett skriftligt utbildningsmaterial som innefattar bl.a. relevanta regelverk.

Målgrupper för utbildningen är:

– Personal på företag som bedriver eller har för avsikt att bedriva verksamhet som legotillverkare, underleverantör eller förmedlare av krigsmateriel i Sverige.

– Personer i ledande ställning på företag enligt ovan med ansvar för att företaget följer exportkontrollregelverket för krigsmaterielleverantörer.

Tid: torsdagen 7 november 2019, kl. 09.00 – 16.00 (registrering och kaffe från kl. 08.30)

Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm.

Kostnad: 6 100 kr för medlemmar i Sveriges Exportkontrollförening, 7 100 kr för icke-medlemmar.

Anmälan sker på nedanstående formulär.

Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
JaNej

Jag vill bli medlem

Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions