flygplan
"
Vi stödjer dig som arbetar med exportkontrollfrågor i företag, organisationer och på myndigheter"

Exportkontrollföreningen stödjer, hjälper och utbildar inom lagar och regelverk

Sveriges Exportkontrollförening har tillkommit för att stödja de personer inom företaget som ansvarar för att bl a Sveriges, EUs och USAs lagstiftning gällande export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden följs. Föreningen fungerar också som remissinstans och lämnar synpunkter till myndigheter i exportkontrollfrågor. Medlemmar är personer som arbetar med exportkontrollfrågor i företag, organisationer eller myndigheter.

Föreningen anordnar möten då frågor av gemensamt intresse behandlas. Ofta uppträder personer med stort inflytande över, och djupgående kunskaper om, exportkontrollfrågor som talare på dessa möten.

Föreningens styrelse planerar och leder verksamheten. Styrelsen har dessutom regelbundna överläggningar med ledningen för Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) där medlemmarnas synpunkter på exportkontrollfrågor och tillståndsproceduren mm framförs.

 

Medlemskap För att erhålla rabatter på kurser och seminarium krävs medlemskap i Sveriges Exportkontrollförening arrow Kontakta oss Vi är till för dig som arbetar med exportkontrollfrågor. Hör av dig med dina funderingar. arrow Utbildning hos Sveriges Exportkontrollförening Se informationen om hur man blir en Certifierad Export Control Manager arrow