Swedish Update 2020

Publicerat: 16.06.2020

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2020 att äga rum torsdagen den 19 – fredagen den 20 november på Johannesbergs slott.  Mera information om program mm. kommer senare.