Ändringar i PDA-kontrollistan

Publicerat: 24.10.2019

Kommissionen har publicerat 2019 Update of the EU Control List of Dual-Use Items. Ändringarna kommer att träda i kraft om ca två månader.

Närmare information om ändringarna finns i dokumentet från Kommissionen: tradoc_158393