Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2023 –

Datum: 23.03.2023 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte torsdagen den 23 mars 2023 kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm.

Kaffe serveras från kl. 15.30.

Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00. Agenda finns här.

I anslutning till årsmötesförhandlingarna redovisas Exportkontrollföreningens verksamhet och aktuella evenemang. Härefter kommer David Åhlén, Chef Enheten för Krigsmateriel på ISP att informera om aktuella frågor och Fredrik Hasell, Senior Advisor på Saab AB, att tala om ”Hur hänger olika krig och konflikter ihop och vad är det som driver utvecklingen? Dessa frågor försöker Fredrik Hassel besvara eller problematisera utifrån ett geopolitiskt perspektiv.”.

Årsmötet avslutas med kollegial samvaro med buffémiddag med början ca kl. 17.30.

Deltagandet i årsmötet inklusive förtäring är kostnadsfritt för föreningsmedlemmar. Vid ej avbokad utevaro debiteras 400 kr.

Anmälan sker på nedanstående formulär. 

VÄLKOMMEN!

    Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
    JaNej

    Jag vill bli medlem

    Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions