föreningen

Publicerat: 18.01.2022

Förslag till ändringar i PDA-lagen och PDA-förordningen

Exportkontrollföreningen har lämnat ett remissvar med synpunkter på utrikesdepartementets förslag till ändringar i kompletterande svensk lagstiftning med anledning av den nya EU-förordningen av den 20 maj 2021 om upprättande av…