Medlemsinformation

Publicerat: 12.05.2024

Nya datum för utbildningstillfällen 2024-2025

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM. Utbildningsprogrammet 2024-2025 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 5 september 2024…

Datum: 11.06.2024 till 12.06.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

Sanktionsutbildning för Sveriges Exportkontrollförening

Den 11-12 juni anordnar föreningen en sanktionsutbildning där vi kommer att gå igenom sanktionsregelverken i EU, US och UK. Vi kommer även att djupdyka i några särskilda frågeställningar som bl.a.…

Publicerat: 24.04.2024

Verksamhetsplan för 2024

Datum: 19.03.2024
Plats: Nalen, Pelarsalen med ingång från David Bagares gata 17, Stockholm

Årsmöte och 30-årsjubileum för Sveriges Exportkontrollförening. OBS! Fullbokat.

Årsmöte och 30-årsjubileum för Sveriges Exportkontrollförening! Alla våra medlemmar i Sveriges Exportkontrollförening inbjuds härmed till föreningens 30-årsjubileum i samband med vårt årsmöte tisdagen den 19 mars kl. 16.00 i det…

Publicerat: 17.10.2023

Presentation – US Controls on Software,Technology, and the Cloud

US Controls on Software, Technology and the Cloud

Publicerat: 17.10.2023

Presentationer – Swedish Update 2023

Beyond Gravity – Specially designedELP – India’s Export Control and Recent DevelopmentsIBM – Human Rights and Trade ControlsSaab – Nato riktlinjer

Datum: 28.09.2023
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett kostnadsfritt seminarium den 28 september kl 13:00-16:00 (inkl. lunch kl 12:00)

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett kostnadsfritt seminarium den 28 september. Vi ber er dock att registrera er i nedanstående mall. Medlemmar, som ej dyker upp, kommer att debiteras…

Publicerat: 27.08.2023

Mail från Sveriges Exportkontrollförening

Till alla medlemmar, Föreningen skickar löpande ut viktig information. För att ni inte ska missa mailen ber vi er ta en titt i era ’spam’ alternativt kontakta er interna IT…

Publicerat: 03.05.2023

U.S. export controls and sanctions framework, U.S. jurisdiction & trade policy and regulatory developments

Datum: 14.09.2023 till 15.09.2023
Plats: Bergendal, Landsnoravägen 110, 192 55 Sollentuna

SWEDISH UPDATE 2023

OBS! Tack vare väldigt stort intresse, måste vi tyvärr meddela att det är fullt, dvs alla konferensplatser/hotellrum är fullbokade.  Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2023 att äga rum…

Publicerat: 11.04.2023

Samråd om EU:s riktlinjer för cyberövervakningsprodukter

EU-kommissionen har den 31 mars 2023 inlett ett publikt samråd som rör riktlinjer (eng. guidelines) om tillämpningen av kontrollen av cyberövervakningsprodukter enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)…

Publicerat: 27.03.2023

Presentation Årsmöte 2023

Publicerat: 22.03.2023

Presentationer European Sanctions and Export Control Society

Datum: 22.03.2023

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar tillsammans med the European Sanctions and Export Control Society

Våra medlemmar har blivit inbjudna att delta i ett webinar som genomförs av the European and Finnish Sanctions and Export Control Societies kl. 12.00 den 22 mars. Skicka din mailadress…

Publicerat: 14.03.2023

Nya datum för utbildningstillfällen 2023-2024

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM. Utbildningsprogrammet 2023-2024 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 7 september 2023…

Datum: 15.03.2023
Plats: Webinar

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar tillsammans med the European Sanctions and Export Control Society

Våra medlemmar har blivit inbjudna att delta i ett webinar som genomförs av the European and Finnish Sanctions and Export Control Societies kl. 11.00 den 15 mars. Skicka din mailadress…

  • 1
  • 2