Styrelsemedlem

Publicerat: 05.03.2018

Katarina Bowald

Board member / Board Member

Publicerat: 30.05.2017

Annette Eriksson

Styrelseordförande / Chairman

Publicerat: 23.05.2017

Janine Green-Holmen

Vice ordförande / Vice Chairman

Publicerat: 23.05.2017

Mattias Lövensjö

Styrelseledamot / Board Member

Publicerat: 23.05.2017

Richard Tornberg

Styrelseledamot / Board Member

Publicerat: 23.05.2017

Torbjörn Spector

Styrelseledamot / Board Member

Publicerat: 23.05.2017

Per-Arne Mattsson

Styrelseledamot / Board member

Publicerat: 23.05.2017

Susanna Sjösten

Styrelseledamot / Board Member