Aktuellt

Publicerat: 10.09.2020

Öppet för anmälan till exportkontrollutbildning CECM 2020-2021

Nästa omgång av Exportkontrollföreningens utbildning, Certified Export Control Manager, CECM, 2020-2021, börjar med del I den 26 november 2020 alternativt den 11 februari 2021 och avslutas med del IV den…

Publicerat: 29.07.2020

Datum för nästa omgång av CECM-utbildningen

Exportkontrollföreningen har nu bestämt följande datum för utbildningen Certified Export Control Manager, 2020-2021: Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA, 26 november 2020. Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA,…

Publicerat: 25.06.2020

Nytt uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter

Regeringen utser ISP till Sveriges kontaktpunkt för upprättande av ramen för granskning av utländska direktinvesteringar. Tillsammans med Försvarets materiel­verk (FMV), Försvars­makten, Säkerhets­polisen och Total­försvarets forsknings­institut (FOI) skall ISP utveckla de…

Publicerat: 16.06.2020

Update 2020 flyttat

Med anledning av den pågående Corona-epidemin har Exportkontrollföreningen beslutat att flytta årets Update från den 17-18 September till den 19-20 november 2020. Samma plats, dvs. Johannesbergs slott. Mera information om…

Publicerat: 11.05.2020

CECM-utbildningen del I den 28 maj

Med anledning av Corona-epidemin och att många företag har reserestriktioner, har Exportkontrollföreningen beslutat att inte genomföra utbildningen den 28 maj som planerat, men att i stället erbjuda deltagare att genomföra…

Publicerat: 11.05.2020

CECM del IV flyttad till 9-10 september

Med anledning av den fortsatta Corona-epidemin och därav följande reserestriktioner, har Exportkontrollföreningen måst flytta del IV i CECM-utbildningen den 3-4 juni ännu en gång. Nytt datum är den 9-10 september.…

Publicerat: 15.04.2020

CECM del III flyttad

Med anledning av den pågående Corona-epidemin har Exportkontrollföreningen beslutat att flytta CECM-utbildningen del III den 12-14 maj till den 18-20 augusti 2020, samma tid och plats. Övriga delar av CECM-utbildningen…

Publicerat: 26.03.2020

Ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter

Regeringen har idag beslutat att utse Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Carl Johan Wieslander tillträder tjänsten den 27 mars 2020. Ta…

Publicerat: 17.03.2020

Exportkontrollföreningens årsmöte via länk

Med hänsyn till rådande läge har styrelsen för Sveriges Exportkontrollförening beslutat att årsmötet kommer att genomföras via länk. Medlemmar som önskar delta på detta sätt ombeds kontakta ordföranden, Annette Eriksson, annette.e.eriksson@saabgroup.com för att få information om inloggning.

Inga externa talare kommer att delta,  men föreningen planerar att genomföra ett medlemsseminarium med samma innehåll men utan årsmötesförhandlingar längre fram. Information om datum kommer att meddelas senare. 

Publicerat: 16.03.2020

Seminariet om USA:s sanktioner flyttat

På grund av rådande läge är det tidigare annonserade seminariet om USA:s sanktioner den 21 april inställt. Nytt datum kommer senare.

Publicerat: 10.03.2020

Nytt tillfälle för CECM del I den 8 september

Ett nytt tillfälle för CECM-utbildningens del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA har satts in tisdagen den 8 september 2020. Läs mera här

(Del I den 28 maj 2020 är nu fulltecknad)

Datum: 24.03.2020
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2020

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 24 mars 2020 kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00.…

Publicerat: 10.01.2020

Klassificeringsbesked från ISP har publicerats

Ett antal klassificeringsbesked som lämnats av ISP till svenska företag gällande klassificering av krigsmateriel och tekniskt bistånd finns nu publicerade på ISP:s hemsida.

Beskeden är indelade i fyra huvudgrupper: 

  • Särskilt utformad för militär användning
  • Särskilt modifierad för militär användning
  • Särskilt utformad eller modifierad för militär användning
  • Tekniskt bistånd och forskning

Publicerat: 10.01.2020

Kontrollistan för PDA har uppdaterats

På årets sista dag uppdaterades kontrollistan för PDA genom EU-förordning 2019/2199

Datum: 24.03.2020
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte 2020

Årsmöte i Exportkontrollföreningen 2020 äger rum tisdagen den 24 mars 2020 kl. 16.00 i Odd Fellow huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Ytterligare information kommer senare.

Publicerat: 07.11.2019

”Den amerikanska lagens långa arm”

I Juridisk Tidskrift 2019-20 nr. 1 finns en artikel, ”Den amerikanska lagens långa arm” av Anders Leissner, bolagsjurist på Sveriges Ångfartygs Assurans Förening. Artikeln behandlar amerikanska sanktioner och tar bl.a.…