Aktuellt

Publicerat: 13.06.2022

Exportkontrollföreningens remissvar om avgiftsskyldighet

Sveriges Exportkontrollförening har nu lämnat sitt remissvar över regeringens promemoria Avgiftsskyldighet för den som tillhandahåller tekniskt bistånd till någon i utlandet enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.  I promemorian föreslås att…

Publicerat: 08.06.2022

NYA DATUM FÖR CECM-UTBILDNINGEN

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM. Utbildningsprogrammet 2022-2023 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 8 september 2022…

Datum: 14.09.2022 till 15.09.2022
Plats: The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, Solna

Update 2022

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2022 att äga rum den 14-15 september (onsdag-torsdag) på The Winery Hotel i Solna i Stockholms norra del.  Som vanligt är Update inriktat…

Datum: 28.04.2022
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

Praktisk hantering av amerikansk exportkontroll

Exportkontrollföreningen anordnar torsdagen den 28 april kl. 9.30 – 16.00 ett kostnadsfritt medlemsseminarium  om praktisk hantering av amerikansk exportkontroll med FTI Consulting. FTI är ett globalt konsultföretag som bl.a. hjälper…

Publicerat: 28.02.2022

Utökade sanktioner mot Ryssland från 26 februari

EU har beslutat om utökade restriktiva åtgärder mot Ryssland. Från och med den 26 februari är det förbjudet att exportera alla listade produkter med dubbla användningsområden (PDA) samt ett stort…

Datum: 22.03.2022
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2022

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 22 mars 2022 kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00.…

Publicerat: 18.01.2022

Förslag till ändringar i PDA-lagen och PDA-förordningen

Exportkontrollföreningen har lämnat ett remissvar med synpunkter på utrikesdepartementets förslag till ändringar i kompletterande svensk lagstiftning med anledning av den nya EU-förordningen av den 20 maj 2021 om upprättande av…

Publicerat: 14.01.2022

Kontrollistan för PDA är uppdaterad

Ny bilaga 1 till EU-förordningen 2021/821 är publicerad. Förordningen 2022/1 trädde i kraft den 7 januari 2022 och den uppdaterade kontrollistan finner du här.  

Publicerat: 13.01.2022

Ny krigsmaterielförteckning är publicerad

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 15 januari 2022. Förteckningen finns i bilaga A till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.  Den nya bilagan till förordningen finner du här

 

Publicerat: 21.12.2021

Exportkontroll för forskningsverksamhet

Den 2 – 3 mars 2022 anordnar Exportkontrollföreningen en utbildning särskilt inriktad på exportkontroll i forskningsverksamhet – något som får allt större betydelse. Utbildningen är utbyggd i förhållande till motsvarande…

Publicerat: 21.11.2021

Utbildning om deklarationer och redovisningar för krigsmaterielleverantörer den 14 december

Den som har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd ska varje år lämna in ett antal deklarationer och redovisningar till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Följande ska…

Datum: 28.10.2021
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Cloud & Technology transfers

Exportkontrollföreningen anordnar torsdagen den 28 oktober kl. 14-16 ett kostnadsfritt medlemsseminarium i Stockholm med rubriken Cloud & Technology transfers – Export Control aspects. Seminariet leds av Scott Gearity, President Export…

Publicerat: 09.09.2021

Nya PDA-förordningen i kraft den 9 september

Den 9 september 2021 träder den nya PDA-förordningen i kraft och blir direkt tillämplig i EU:s medlemsstater. Den nya förordningen ersätter tidigare PDA-förordning 428/2009. Mera att läsa finns på ISP:s…

Publicerat: 24.08.2021

Exportkontrollföreningen anordnar särskild exportkontrollutbildning för forskningsverksamhet

Den 27-28 Oktober anordnar Exportkontrollföreningen en utbildning särskilt inriktad på exportkontroll i forskningsverksamhet – något som får allt större betydelse. Utbildningen är framtagen i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund…

Datum: 02.12.2021 till 03.12.2021

The Swedish Update 2021

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update planeras 2021 att äga rum den 2-3 december på Johannesbergs slott strax norr om Stockholm. Tidigare aviserat datum 16-17 september gäller inte längre. Som…

Publicerat: 09.07.2021

Datum för utbildningstillfällen 2021-2022

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM. Utbildningsprogrammet 2021-2022 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 9 september 2021 (alternativt…