Aktuellt

Publicerat: 21.11.2021

Utbildning om deklarationer och redovisningar för krigsmaterielleverantörer den 14 december

Den som har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd ska varje år lämna in ett antal deklarationer och redovisningar till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Följande ska…

Datum: 28.10.2021
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Cloud & Technology transfers

Exportkontrollföreningen anordnar torsdagen den 28 oktober kl. 14-16 ett kostnadsfritt medlemsseminarium i Stockholm med rubriken Cloud & Technology transfers – Export Control aspects. Seminariet leds av Scott Gearity, President Export…

Publicerat: 09.09.2021

Nya PDA-förordningen i kraft den 9 september

Den 9 september 2021 träder den nya PDA-förordningen i kraft och blir direkt tillämplig i EU:s medlemsstater. Den nya förordningen ersätter tidigare PDA-förordning 428/2009. Mera att läsa finns på ISP:s…

Publicerat: 24.08.2021

Exportkontrollföreningen anordnar särskild exportkontrollutbildning för forskningsverksamhet

Den 27-28 Oktober anordnar Exportkontrollföreningen en utbildning särskilt inriktad på exportkontroll i forskningsverksamhet – något som får allt större betydelse. Utbildningen är framtagen i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund…

Datum: 02.12.2021 till 03.12.2021

The Swedish Update 2021

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update planeras 2021 att äga rum den 2-3 december på Johannesbergs slott strax norr om Stockholm. Tidigare aviserat datum 16-17 september gäller inte längre. Som…

Publicerat: 09.07.2021

Datum för utbildningstillfällen 2021-2022

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM. Utbildningsprogrammet 2021-2022 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 9 september 2021 (alternativt…

Publicerat: 03.06.2021

Generella tillstånd för krigsmateriel kommer att ersättas 

ISP har beslutat om nya föreskrifter för generellt tillstånd gällande utförsel för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll, reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration. Dessa föreskrifter kommer att träda ikraft den 1 juli 2021 och ersätta nuvarande föreskrifter TFS 2012:9, TFS 2012:10 och TFS 2012:11 vilka upphävs den 31 juli 2021. 

ISP skall underrättas senast fyra veckor innan första användning av den nya föreskriften, benämnd TFS 2021:2

Förändringarna består bland annat av ett något förändrat materialomfång, att det som huvudregel endast krävs tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd för att få  använda sig av tillståndet, att temporärt utförd materiel skall återinföras till Sverige samt att dessa utförslar registerförs. 

 

Datum: 27.05.2021
Plats: Via Teams

Medlemsseminarium om exportkontroll i Asien

Exportkontrollföreningen anordnar torsdagen den 27 maj kl. 14-16 ett Webinar med Jay P. Nash, Principal, Nash Global Trade Services, www.nashglobaltrade.com, om exportkontroll, sanktioner etc. i Asien. Jay Nash arbetar, förutom med…

Publicerat: 15.02.2021

Nytt tillfälle för exportkontrollutbildning del I den 3 juni

Ett nytt tillfälle för CECM-utbildningens del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA har satts in torsdagen den 3 juni 2021. Läs mera här

Datum: 23.03.2021
Plats: Via Teams

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2021

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.00. Vid årsmötet kommer – förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föredragningslistan – att redovisas aktuell verksamhet i Föreningen…

Publicerat: 24.01.2021

Information om Storbritanniens utträde ur EU

Efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands (nedan Storbritannien) utträde ur EU den 1 februari 2020 löpte en övergångsperiod med oförändrade förhållanden gällande utförsel av krigsmateriel och export av produkter med…

Publicerat: 16.12.2020

Uppdaterad kontrollista för PDA är publicerad

En uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden antogs av Kommissionen genom förordning 2020/1749. Förordningen trädde i kraft den 15 december 2020. Listan är publicerad på ISP hemsida

Publicerat: 27.11.2020

Update 2020 – presentationerna

Tack till alla som medverkade under Update 2020. Drygt 150 personer kopplade upp sig på Teams-länken.

Här finns nu agendan samt talarnas presentationer.

SWEDISH UPDATE 2020 Agenda final

Swedish Update 2020 ISP

Sveriges exportkontrollförening Swedish update 2020 201119

Swedish Update 2020 – US Export Controls and Sanctions Developments

EU-uppdatering_Exportkontroll

UI_Swedish_Update_2020

Datum: 19.11.2020
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Swedish Update 2020

Välkommen till Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium Swedish Update 2020, torsdagen den 19 november kl. 09.00. Fokus är som vanligt på uppdatering, nyheter och trender. Program finns här: SWEDISH UPDATE 2020 Agenda…

Publicerat: 10.09.2020

Öppet för anmälan till exportkontrollutbildning CECM 2020-2021

Nästa omgång av Exportkontrollföreningens utbildning, Certified Export Control Manager, CECM, 2020-2021, börjar med del I den 26 november 2020 alternativt den 11 februari 2021 och avslutas med del IV den…

Publicerat: 29.07.2020

Datum för nästa omgång av CECM-utbildningen

Exportkontrollföreningen har nu bestämt följande datum för utbildningen Certified Export Control Manager, 2020-2021: Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA, 26 november 2020. Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA,…