Aktuellt

Publicerat: 26.03.2020

Ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter

Regeringen har idag beslutat att utse Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Carl Johan Wieslander tillträder tjänsten den 27 mars 2020.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

 

Publicerat: 17.03.2020

Exportkontrollföreningens årsmöte via länk

Med hänsyn till rådande läge har styrelsen för Sveriges Exportkontrollförening beslutat att årsmötet kommer att genomföras via länk. Medlemmar som önskar delta på detta sätt ombeds kontakta ordföranden, Annette Eriksson, annette.e.eriksson@saabgroup.com för att få information om inloggning.

Inga externa talare kommer att delta,  men föreningen planerar att genomföra ett medlemsseminarium med samma innehåll men utan årsmötesförhandlingar längre fram. Information om datum kommer att meddelas senare. 

Publicerat: 16.03.2020

Seminariet om USA:s sanktioner flyttas

På grund av rådande läge är seminariet om USA:s sanktioner den 21 april inställt. Nytt datum kommer senare.

Datum: 21.04.2020

Medlemsseminarium om USA:s sanktioner

*Seminariet flyttas till senare i år. Information om nytt datum kommer att publiceras när så är möjligt* Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening inbjuds till ett kostnadsfritt seminarium om USA:s sanktionsmekanism, tisdagen…

Publicerat: 10.03.2020

Nytt tillfälle för CECM del I den 8 september

Ett nytt tillfälle för CECM-utbildningens del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA har satts in tisdagen den 8 september 2020. Läs mera här

(Del I den 28 maj 2020 är nu fulltecknad)

Datum: 24.03.2020
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2020

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 24 mars 2020 kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00.…

Publicerat: 13.01.2020

Swedish Update 2020

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2020 att äga rum torsdagen den 17 – fredagen den 18 september på Johannesbergs slott. Mera information om program mm. kommer senare.

Publicerat: 10.01.2020

Klassificeringsbesked från ISP har publicerats

Ett antal klassificeringsbesked som lämnats av ISP till svenska företag gällande klassificering av krigsmateriel och tekniskt bistånd finns nu publicerade på ISP:s hemsida.

Beskeden är indelade i fyra huvudgrupper: 

  • Särskilt utformad för militär användning
  • Särskilt modifierad för militär användning
  • Särskilt utformad eller modifierad för militär användning
  • Tekniskt bistånd och forskning

Publicerat: 10.01.2020

Kontrollistan för PDA har uppdaterats

På årets sista dag uppdaterades kontrollistan för PDA genom EU-förordning 2019/2199

Datum: 24.03.2020
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte 2020

Årsmöte i Exportkontrollföreningen 2020 äger rum tisdagen den 24 mars 2020 kl. 16.00 i Odd Fellow huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Ytterligare information kommer senare.

Publicerat: 07.11.2019

“Den amerikanska lagens långa arm”

I Juridisk Tidskrift 2019-20 nr. 1 finns en artikel, “Den amerikanska lagens långa arm” av Anders Leissner, bolagsjurist på Sveriges Ångfartygs Assurans Förening. Artikeln behandlar amerikanska sanktioner och tar bl.a.…

Publicerat: 24.10.2019

Ändringar i PDA-kontrollistan

Kommissionen har publicerat 2019 Update of the EU Control List of Dual-Use Items. Ändringarna kommer att träda i kraft om ca två månader.

Närmare information om ändringarna finns i dokumentet från Kommissionen: tradoc_158393

Publicerat: 06.08.2019

Nya rekommendationer om interna efterlevnadsprogram

Kommissionen har den 30 juli 2019 antagit rekommendationer för interna efterlevnadsprogram (Internal Compliance Programme, ICP) för kontroll av PDA-produkter. Rekommendationerna finns här.

Publicerat: 06.08.2019

Datum för CECM-utbildningen 2019-2020

Datum för Utbildningsprogrammet Certified Export Control Manager (CECM) är nu fastställda. Det finns nu två hela utbildningsprogram del I-IV att välja mellan. Ett utbildningsprogram äger rum den 3 oktober 2019…

Datum: 19.09.2019 till 20.09.2019
Plats: Lejondals slott, Bro

SWEDISH UPDATE 2019

Välkommen till Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium Swedish Update 2019 som i år äger rum för 23 året i rad. Fokus är som vanligt på uppdatering, nyheter och trender. Årets tema är…

Publicerat: 09.06.2019

Ny krigsmaterielförteckning

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 5 juli 2019. Förteckningen finns i bilaga A till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Mera information finns här.