Aktuellt

Publicerat: 08.12.2022

Directorate of Defense Trade Controls har uppdaterat guideline för Internal Compliance Program – ICP

Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) har uppdaterat guidelines för Internal Compliance Program (ICP) för företag som hanterar ITAR-klassade produkter och information. ICP är interna policydokument för företag och organisationer i syfte att navigera rätt och efterleva de krav som ställs i regelverket, International Traffic in Arms Regulations.

Datum: 29.11.2022
Plats: Webb

Seminiarium om Foreign Product Rule

Sveriges Exportkontrollförening genomför i samarbete med Fenwick Advokatbyrå ett seminarium med anledning av införandet av en ny EAR regel avseende Foreign Direct Product

Den 7 oktober 2022 utfärdade US Bureau of Industry and Security (BIS) en s.k. interimistisk regel den, som introducerar US unilaterala exportkontroller på vissa avancerade datorartiklar och halvledare. Den nya regeln syftar till att begränsa Kinas möjlighet att skaffa avancerade datorchips, utveckla och underhålla superdatorer och tillverka avancerade halvledare. Läs mer här 

Vi har bett Melissa Duffy med kollegor från Fenwick advokatbyrå att gå igenom denna nya regel.

Seminariet är webbaserat och kostnadsfritt. Här är länk till inloggning Fenwick.zoom.us inloggning

29 november kl. 15.00 – 17.00

Datum: 12.12.2022

Genomgång av de årliga deklarationerna till ISP

ISP genomför tillsammans med SOFF och Exportkontrollföreningen ett informationspass där de årliga deklarationerna och redovisningarna till ISP presenteras och utförligt förklaras. Evenemanget riktas främst till företag och myndigheter som tillhandahåller…

Publicerat: 08.09.2022

Exportkontroll för forskningsverksamhet

Den 22 – 23 november 2022 anordnar Exportkontrollföreningen en utbildning särskilt inriktad på exportkontroll i forskningsverksamhet – något som får allt större betydelse. Utbildningen är utbyggd i förhållande till motsvarande…

Publicerat: 13.06.2022

Exportkontrollföreningens remissvar om avgiftsskyldighet

Sveriges Exportkontrollförening har nu lämnat sitt remissvar över regeringens promemoria Avgiftsskyldighet för den som tillhandahåller tekniskt bistånd till någon i utlandet enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.  I promemorian föreslås att…

Datum: 14.09.2022 till 15.09.2022
Plats: The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, Solna

Update 2022 – OBS! Fullbokat! Inga platser kvarstår!

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2022 att äga rum den 14-15 september (onsdag-torsdag) på The Winery Hotel i Solna i Stockholms norra del.  Som vanligt är Update inriktat…

Datum: 28.04.2022
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

Praktisk hantering av amerikansk exportkontroll

Exportkontrollföreningen anordnar torsdagen den 28 april kl. 9.30 – 16.00 ett kostnadsfritt medlemsseminarium  om praktisk hantering av amerikansk exportkontroll med FTI Consulting. FTI är ett globalt konsultföretag som bl.a. hjälper…

Publicerat: 28.02.2022

Utökade sanktioner mot Ryssland från 26 februari

EU har beslutat om utökade restriktiva åtgärder mot Ryssland. Från och med den 26 februari är det förbjudet att exportera alla listade produkter med dubbla användningsområden (PDA) samt ett stort…

Publicerat: 18.01.2022

Förslag till ändringar i PDA-lagen och PDA-förordningen

Exportkontrollföreningen har lämnat ett remissvar med synpunkter på utrikesdepartementets förslag till ändringar i kompletterande svensk lagstiftning med anledning av den nya EU-förordningen av den 20 maj 2021 om upprättande av…

Publicerat: 14.01.2022

Kontrollistan för PDA är uppdaterad

Ny bilaga 1 till EU-förordningen 2021/821 är publicerad. Förordningen 2022/1 trädde i kraft den 7 januari 2022 och den uppdaterade kontrollistan finner du här.  

Publicerat: 13.01.2022

Ny krigsmaterielförteckning är publicerad

Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats. Den nya förteckningen träder i kraft den 15 januari 2022. Förteckningen finns i bilaga A till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.  Den nya bilagan till förordningen finner du här

 

Publicerat: 21.11.2021

Utbildning om deklarationer och redovisningar för krigsmaterielleverantörer den 14 december

Den som har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd ska varje år lämna in ett antal deklarationer och redovisningar till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Följande ska…

Publicerat: 09.09.2021

Nya PDA-förordningen i kraft den 9 september

Den 9 september 2021 träder den nya PDA-förordningen i kraft och blir direkt tillämplig i EU:s medlemsstater. Den nya förordningen ersätter tidigare PDA-förordning 428/2009. Mera att läsa finns på ISP:s…

Publicerat: 24.08.2021

Exportkontrollföreningen anordnar särskild exportkontrollutbildning för forskningsverksamhet

Den 27-28 Oktober anordnar Exportkontrollföreningen en utbildning särskilt inriktad på exportkontroll i forskningsverksamhet – något som får allt större betydelse. Utbildningen är framtagen i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund…

Datum: 02.12.2021 till 03.12.2021

The Swedish Update 2021

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update planeras 2021 att äga rum den 2-3 december på Johannesbergs slott strax norr om Stockholm. Tidigare aviserat datum 16-17 september gäller inte längre. Som…

Publicerat: 09.07.2021

Datum för utbildningstillfällen 2021-2022

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM. Utbildningsprogrammet 2021-2022 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 9 september 2021 (alternativt…