Aktuellt

Publicerat: 03.06.2021

Generella tillstånd för krigsmateriel kommer att ersättas 

ISP har beslutat om nya föreskrifter för generellt tillstånd gällande utförsel för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll, reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration. Dessa föreskrifter kommer att träda ikraft den 1 juli 2021 och ersätta nuvarande föreskrifter TFS 2012:9, TFS 2012:10 och TFS 2012:11 vilka upphävs den 31 juli 2021. 

ISP skall underrättas senast fyra veckor innan första användning av den nya föreskriften, benämnd TFS 2021:2

Förändringarna består bland annat av ett något förändrat materialomfång, att det som huvudregel endast krävs tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd för att få  använda sig av tillståndet, att temporärt utförd materiel skall återinföras till Sverige samt att dessa utförslar registerförs. 

 

Publicerat: 15.02.2021

Nytt tillfälle för exportkontrollutbildning del I den 3 juni

Ett nytt tillfälle för CECM-utbildningens del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA har satts in torsdagen den 3 juni 2021. Läs mera här

Datum: 23.03.2021
Plats: Via Teams

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2021

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.00. Vid årsmötet kommer – förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föredragningslistan – att redovisas aktuell verksamhet i Föreningen…

Publicerat: 24.01.2021

Information om Storbritanniens utträde ur EU

Efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands (nedan Storbritannien) utträde ur EU den 1 februari 2020 löpte en övergångsperiod med oförändrade förhållanden gällande utförsel av krigsmateriel och export av produkter med…

Publicerat: 16.12.2020

Uppdaterad kontrollista för PDA är publicerad

En uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden antogs av Kommissionen genom förordning 2020/1749. Förordningen trädde i kraft den 15 december 2020. Listan är publicerad på ISP hemsida

Publicerat: 27.11.2020

Update 2020 – presentationerna

Tack till alla som medverkade under Update 2020. Drygt 150 personer kopplade upp sig på Teams-länken.

Här finns nu agendan samt talarnas presentationer.

SWEDISH UPDATE 2020 Agenda final

Swedish Update 2020 ISP

Sveriges exportkontrollförening Swedish update 2020 201119

Swedish Update 2020 – US Export Controls and Sanctions Developments

EU-uppdatering_Exportkontroll

UI_Swedish_Update_2020

Datum: 19.11.2020
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Swedish Update 2020

Välkommen till Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium Swedish Update 2020, torsdagen den 19 november kl. 09.00. Fokus är som vanligt på uppdatering, nyheter och trender. Program finns här: SWEDISH UPDATE 2020 Agenda…

Publicerat: 10.09.2020

Öppet för anmälan till exportkontrollutbildning CECM 2020-2021

Nästa omgång av Exportkontrollföreningens utbildning, Certified Export Control Manager, CECM, 2020-2021, börjar med del I den 26 november 2020 alternativt den 11 februari 2021 och avslutas med del IV den…

Publicerat: 29.07.2020

Datum för nästa omgång av CECM-utbildningen

Exportkontrollföreningen har nu bestämt följande datum för utbildningen Certified Export Control Manager, 2020-2021: Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA, 26 november 2020. Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA,…

Publicerat: 25.06.2020

Nytt uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter

Regeringen utser ISP till Sveriges kontaktpunkt för upprättande av ramen för granskning av utländska direktinvesteringar. Tillsammans med Försvarets materiel­verk (FMV), Försvars­makten, Säkerhets­polisen och Total­försvarets forsknings­institut (FOI) skall ISP utveckla de…

Publicerat: 16.06.2020

Update 2020 flyttat

Med anledning av den pågående Corona-epidemin har Exportkontrollföreningen beslutat att flytta årets Update från den 17-18 September till den 19-20 november 2020. Samma plats, dvs. Johannesbergs slott. Mera information om…

Publicerat: 11.05.2020

CECM-utbildningen del I den 28 maj

Med anledning av Corona-epidemin och att många företag har reserestriktioner, har Exportkontrollföreningen beslutat att inte genomföra utbildningen den 28 maj som planerat, men att i stället erbjuda deltagare att genomföra…

Publicerat: 11.05.2020

CECM del IV flyttad till 9-10 september

Med anledning av den fortsatta Corona-epidemin och därav följande reserestriktioner, har Exportkontrollföreningen måst flytta del IV i CECM-utbildningen den 3-4 juni ännu en gång. Nytt datum är den 9-10 september.…

Publicerat: 15.04.2020

CECM del III flyttad

Med anledning av den pågående Corona-epidemin har Exportkontrollföreningen beslutat att flytta CECM-utbildningen del III den 12-14 maj till den 18-20 augusti 2020, samma tid och plats. Övriga delar av CECM-utbildningen…

Publicerat: 26.03.2020

Ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter

Regeringen har idag beslutat att utse Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Carl Johan Wieslander tillträder tjänsten den 27 mars 2020. Ta…

Publicerat: 17.03.2020

Exportkontrollföreningens årsmöte via länk

Med hänsyn till rådande läge har styrelsen för Sveriges Exportkontrollförening beslutat att årsmötet kommer att genomföras via länk. Medlemmar som önskar delta på detta sätt ombeds kontakta ordföranden, Annette Eriksson, annette.e.eriksson@saabgroup.com för att få information om inloggning.

Inga externa talare kommer att delta,  men föreningen planerar att genomföra ett medlemsseminarium med samma innehåll men utan årsmötesförhandlingar längre fram. Information om datum kommer att meddelas senare.