Aktuellt

Publicerat: 16.12.2018

Uppdaterad kontrollista för PDA

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2018/1922 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen träder i kraft den 15 december. Se länk till ISP:s hemsida      

Publicerat: 12.12.2018

Sveriges Exportkontrollförening representerad på Saferworlds konferens i Wien

SEKF blev inbjudna till en global workshop ’Best practices in government outreach and industry compliance with strategic trade controls (STCs)’, som arrangerades av Saferworld och dess ‘Experts Working Group’ den…

Publicerat: 29.10.2018

Iran-sanktionerna

Mannheimer Swartling har gjort en sammanställning av regler och information om Iran-sanktionerna som Exportkontrollföreningen har fått tillåtelse att publicera. Sammanställningen finns här.

Publicerat: 01.09.2018

Efterkontroller – Exportkontrollföreningens remissvar

I samband med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel (prop 2016/17:23) fick ISP i uppdrag att lägga fram förslag rörande efterkontroller. Exportkontrollföreniningen har nu avgivit sitt remissvar över förslaget.  Remissvaret…

Publicerat: 22.08.2018

Programmet för Update 2018

Detaljprogrammet för Swedish Update 2018 den 20-21 september 2018 är nu fastställt och finns här: SWEDISH UPDATE 2018 agenda. (Viss reservation för oförutsedda händelser som kan föranleda ändringar i programmet).

Publicerat: 21.07.2018

Datum för nästa omgång av CECM-utbildningen nu fastställda

Datum för nästa omgång av utbildningen Certified Export Control Manager (CECM) är nu fastställda och finns, tillsammans med information om de olika kursdelarna, under rubriken Utbildning. Kursomgången startar med del…

Publicerat: 08.06.2018

General Data Protection Regulation (GDPR)

Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen – som den heter på svenska – ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och reglerar hur företag,…

Publicerat: 03.05.2018

Exportkontrollföreningen kräver undantag från GDPR för screening av spärrlistor

Exportkontrollföreningen har i en skrivelse till Datainspektionen krävt föreskrifter med generellt undantag från förbudet i GDPR mot screening av spärrlistor som förekommer på exportkontrollområdet. Detta är en nödvändig förenkling både för…

Publicerat: 02.05.2018

ISP:s Verksamhetsberättelse för 2017

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har kommit med sin verksamhetsberättelse för 2017. I denna finns bl.a. nyheter och händelser under året, statistiska uppgifter om exportkontrollen samt en framåtblick. Verksamhetsberättelsen finns…

Publicerat: 22.04.2018

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Med anledning av de ändringar i lagstiftning och riktlinjer som infördes den 15 april höll ISP ett välbesökt seminarium den 18 april. 150 deltagare från försvarsindustrin, myndigheter och organisationer tog del av…

Publicerat: 26.02.2018

Nya kurstillfällen 2018 för CECM-utbildningen

Med anledning av stor efterfrågan på deltagande i Exportkontrollföreningens utbildning Certified Export Control Manager (CECM) har lagts in ytterligare kurstillfällen för del II och del IV samt antalet deltagare på del…

Publicerat: 02.02.2018

Rapport från Swedish Update 2017

Årets Update Sveriges Exportkontrollförening arrangerar sedan 1997 the Swedish Update, en årlig exportkontrollkonferens som samlar exportkontrollansvariga från hela Norden för två dagar intensiv utbildning och uppdatering samt ett värdefullt nätverksbyggande…

Publicerat: 19.12.2017

Kontrollistan för PDA är uppdaterad

EU har nu kommit med en ny uppdaterad kontrollista. Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2268/2017 och utgör en ny bilaga 1 till EU-förordning 428/2009 (PDA-förordningen). Den nya kontrollistan gäller från…

Publicerat: 12.12.2017

Exportkontrollföreningens styrelseledamot Magnus Nordéus intervjuad i World ECR nr 60

WorldECR issue 60  

Publicerat: 11.12.2017

ISP planererar för ett exportkontrollseminarium 2018

Med anledning av ny exportkontrollagstftning avseende krigsmateriel kommer ISP att arrangera ett exportkontrollseminarium i Stockholm den 18 april 2018. Information om tider och lokal kommer ISP att publicera på sin hemsida…

Publicerat: 26.10.2017

Propositionen för skärpt exportkontrollagstiftning har publicerats

Regeringens proposition 2017/18:23 med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel överlämnades till riksdagen den 19 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2018.