Certified Export Control Manager

CECM-UTBILDNING, DEL II FÖRDJUPNING SVERIGE; PDA

Datum: 16.03.2022 till 17.03.2022 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering genomförs, hur ansökningar till ISP görs samt vilken rapportering som krävs. Föreläsare från myndigheterna ISP och SSM deltar. Teori varvas med praktiska övningar.

Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Kursen är i första hand tänkt som en del i utbildningsprogrammet, men kan också genomföras som enskild kurs alternativt tillsammans med en eller flera andra delkurser i utbildningsprogrammet.

Målgrupp är personer som har för avsikt att gå hela utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager men även personer som behöver ha praktiska fördjupade kunskaper om handläggning av exportkontrollärenden inom PDA området mot ISP.

Tid: 
Dag 1, onsdagen den 10 november 2021, kl. 13.30-17.00
Dag 2, torsdagen den 11 november mars 2021, kl. 08.30-17.00

Plats:  Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Anmälan sker på nedanstående formulär genom att markera önskad utbildning, fylla i rutorna och skicka in formuläret.