Certified Export Control Manager (CECM)

CECM-UTBILDNING, DEL IV TILLÄMPNING/CERTIFIERING/NYCERTIFIERING; KM & PDA

Datum: 05.02.2025 till 06.02.2025 Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm
 

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas.

Kursen börjar onsdagen den 5 februari 2025 kl. 09.00 (registrering och kaffe från 08.30) och avslutas torsdagen den 6 februari kl. 17.00. På kvällen den 5 februari äger en gemensam nätverksmiddag rum som en del av kursen.

Kursen lägger särskild vikt vid att eleverna i grupper får lösa praktiska övningar som sedan gås igenom och diskuteras. Även en genomgång av hur ett företags exportkontrollorganisation samt Internal Compliance Programme (ICP) kan se ut ingår. ISP deltar och berättar om sin tillsynsverksamhet samt ger sin syn på trender inom exportkontrollområdet.

Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Kursen är en avslutande del av utbildningsprogrammet (CECM delkurs I-III), men kan även genomföras som en uppdaterande utbildning för nycertifiering av tidigare Certifierade Exportkontrollhandläggare/Certified Export Control Manager.

För att tillgodogöra sig denna delkurs behöver man ha en viss grundkunskap inom exportkontrollområdet. Därför är målgruppen för delkursen personer som;

– har genomfört delkurs I-III av utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager.

– har genomfört Del II KM och Del II PDA samt Del III.

– har genomfört Del II KM och Del III samt anse sig ha erfarenhet av det svenska PDA-regelverket t ex genom sitt arbete.

har genomfört Del II PDA och Del III samt anse sig ha erfarenhet av det svenska krigsmaterielregelverket t ex genom sitt arbete.

– sedan tidigare är Certifierade Exportkontrollhandläggare / Certified Export Control Manager och som utövat sin profession i några år och vill uppdatera sina kunskaper om dagens regelverk samt också uppdatera beviset på sin kunskap i form av ett nycertifikat som Certified Export Control Manager.

Tid:
Dag 1, Onsdagen den 5 februari 2025, kl. 09.00-17.00 (registrering och kaffe från kl. 08.30 samt nätverksmiddag på kvällen)
Dag 2, Torsdagen den 6 februari 2025, kl. 08.30-17.00

Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

Kostnad: Information om kostnad för utbildningen finns här

Anmälan sker på nedanstående formulär genom att markera önskad utbildning, fylla i rutorna och skicka in formuläret.

  Anmälan till utbildning

  Välj utbildning.

  Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
  JaNej

  Jag vill bli medlem

  Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
  Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions