Medlemsseminarium 28 oktober

Cloud & Technology transfers

Datum: 28.10.2021 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Exportkontrollföreningen anordnar torsdagen den 28 oktober kl. 14-16 ett kostnadsfritt medlemsseminarium i Stockholm med rubriken

Cloud & Technology transfers – Export Control aspects.

Seminariet leds av Scott Gearity, President Export Compliance Training Institute, USA och kommer att hållas på engelska.

Questions that will be dealt with are, i.a.

-Cloud (what kind of software in the Cloud falls under control and requires a license?)

-Technology transfers (when does a technology transfer fall under control and requires a license?)

-Cloud service & risks for using US Cloud Service Providers

-How to control what is downloaded any by whom?

-How to handle software service?
-What is the responsibility of a company when it comes to screening? How to handle that matter in the best way? (Ref: SAP – US fine)

-What is the difference of the above mentioned matter from a US perspective compared to an EU perspective?

For information about Scott Gearity, please see: Scott Gearity – Export Compliance Training Institute (learnexportcompliance.com).

Praktisk information

För deltagande krävs medlemskap i Sveriges Exportkontrollförening och seminariet är kostnadsfritt för medlemmar. Anmäld deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras med 500 kr.

Seminariet äger rum i Odd Fellows lokaler, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Deltagarantalet är begränsat och kan endast ske genom närvaro i lokalen.

Obs! Detta seminarium är fulltecknat och ev. anmälningar kommer att sättas på reservlista

    Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
    JaNej

    Jag vill bli medlem

    Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions