Datum för nästa omgång av CECM-utbildningen nu fastställda

Publicerat: 21.07.2018

Datum för nästa omgång av utbildningen Certified Export Control Manager (CECM) är nu fastställda och finns, tillsammans med information om de olika kursdelarna, under rubriken Utbildning. Kursomgången startar med del I den 22 november 2018. Vid denna kursomgång har del III utökats med en halv dag och består nu av tre hela dagar. Kostnaden för utbildningen har därmed också justerats i förhållande till denna utökning. Se närmare under rubriken Kostnad för utbildning.