Certified Export Control Manager

Datum för utbildningstillfällen 2021-2022

Publicerat: 09.07.2021

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM.

Utbildningsprogrammet 2021-2022 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 9 september 2021 (alternativt den 10 januari 2022) – 7 april 2022 dels en serie, del I-IV, den 20 januari 2022 (alternativt den 9 september 2021) – 1 september 2022. Härutöver finns ett tillfälle för del I den 2 juni 2022.

Ytterligare information om tider, kursinnehåll mm och möjlighet att anmäla sig till utbildningsprogrammet eller de enskilda kurserna finns i avsnittet Vår Utbildning.