”Den amerikanska lagens långa arm”

Publicerat: 07.11.2019

I Juridisk Tidskrift 2019-20 nr. 1 finns en artikel, ”Den amerikanska lagens långa arm” av Anders Leissner, bolagsjurist på Sveriges Ångfartygs Assurans Förening. Artikeln behandlar amerikanska sanktioner och tar bl.a. upp intressanta frågor om amerikanska reglers tillämpning utanför det egna territoriet och på andra länders företag och personer. Artikel finns att läsa här