Efterkontroller – Exportkontrollföreningens remissvar

Publicerat: 01.09.2018

I samband med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel (prop 2016/17:23) fick ISP i uppdrag att lägga fram förslag rörande efterkontroller. Exportkontrollföreniningen har nu avgivit sitt remissvar över förslaget. 

Remissvaret finns här: Remissvar Efterkontroller