Exportkontroll för forskningsverksamhet

Publicerat: 08.09.2022

Den 22 – 23 november 2022 anordnar Exportkontrollföreningen en utbildning särskilt inriktad på exportkontroll i forskningsverksamhet – något som får allt större betydelse. Utbildningen är utbyggd i förhållande till motsvarande utbildning i oktober 2021. 

Utbildningen är framtagen i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och som föreläsare medverkar framstående experter på exportkontroll från Sverige och USA.

Närmare information om utbildningen finns här