Forskning och Exportkontroll

Exportkontroll för forskningsverksamhet

Datum: 02.03.2022 till 03.03.2022 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Produkter, teknologi och kunskap som kan användas på ett sätt som riskerar att påverka den nationella och internationella säkerheten får inte spridas utan särskilt tillstånd.

Vilka produkter och vilken teknologi det handlar om och när tillstånd erfordras styrs av ett omfattande internationellt och svenskt regelverk om exportkontroll av såväl civila som militära produkter och teknologi.

Forskningsverksamhet omfattas i allt högre grad av denna exportkontroll. bl.a. gäller detta spridning av vissa forskningsresultat.

Denna tvådagars-utbildning ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA) med särskild inriktning på forskningsområdet.

Exportkontrollagstiftningen i Sverige, EU och USA behandlas. En översiktlig genomgång av hur exportkontrollklassificering genomförs ingår samt ansvar och processer/rutiner för exportkontroll. Intern organisation av exportkontroll inklusive EU:s vägledning för efterlevnadsprogram gås igenom. Den kontrollerande myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), deltar och presenterar sin roll, hur de arbetar och är organiserade samt hur de arbetar med forskningsrelaterad exportkontroll. Viktiga typfall och konkreta frågor och situationer med utgångspunkt i forskningsverksamhet behandlas.

Utbildningen vänder sig dels till personer som har ett övergripande ansvar för att exportkontrollreglerna följs, t.ex. prefekter och forskningsansvariga, dels till forskningsledare och andra som kommer i direkt kontakt med exportkontrollerad teknologi.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Tid: Den 2-3 mars 2022.

Dag 1, onsdagen den 2 mars 2022, kl. 09.00 (registrering och kaffe från 08.30)-17.00 och dag 2, torsdagen den 3 mars 2022,  kl. 09.00-17.00. Avbrott för lunch kl. 12-13 och kortare pauser därutöver.

Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm.

Kostnad: 12 200 kr för medlemmar Exportkontrollföreningen och 14 200 kr för icke-medlemmar.

Frågor: Vänligen kontakta Exportkontrollföreningen, info@exportkontrollforeningen.se, Tfn. 070-242 30 41.

Anmälan: Anmälan sker på nedanstående formulär senast den 23 februari 2022.

    Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
    JaNej

    Jag vill bli medlem

    Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions