Exportkontrollföreningen kräver undantag från GDPR för screening av spärrlistor

Publicerat: 03.05.2018

Exportkontrollföreningen har i en skrivelse till Datainspektionen krävt föreskrifter med generellt undantag från förbudet i GDPR mot screening av spärrlistor som förekommer på exportkontrollområdet. Detta är en nödvändig förenkling både för företagen och Datainspektionen, jämfört med att behöva söka tillstånd i varje enskilt fall eller utföra screening manuellt.

Skrivelsen skickades i samband med att Datainspektionen sände ett förslag till föreskrifter på remiss (föreskrifter som dock inte tog upp screeningfrågan) och var en uppföljning av tidigare arbete i denna fråga.

Skrivelsen finns här:

Skrivelse till Datainspektionen 180420