Årsmöte 2020

Exportkontrollföreningens årsmöte via länk

Publicerat: 17.03.2020

Med hänsyn till rådande läge har styrelsen för Sveriges Exportkontrollförening beslutat att årsmötet kommer att genomföras via länk. Medlemmar som önskar delta på detta sätt ombeds kontakta ordföranden, Annette Eriksson, annette.e.eriksson@saabgroup.com för att få information om inloggning.

Inga externa talare kommer att delta,  men föreningen planerar att genomföra ett medlemsseminarium med samma innehåll men utan årsmötesförhandlingar längre fram. Information om datum kommer att meddelas senare.