Exportkontrollföreningens Årsmöte har genomförts

Publicerat: 22.03.2017

Årsmöte har hållits med omval av sittande styrelseledamöter 

Tisdagen den 21 mars höll Sveriges Exportkontrollföreningen årsmöte i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 i Stockholm. Mötet samlade upp mot 30-talet deltagare inklusive styrelsemedlemmar och externa talare.

Tell Hermansson valdes till årsmötets ordförande, Torbjörn Spector till årsmötets sekreterare och sittande styrelse omvaldes för ännu ett års styrelsearbete. Efter årsmötesförhandlingarna talade ISP Christer Ahlström, Generaldirektör  och Karl Evertsson, Chef Krigsmaterielgruppen. En omfattande presentation som innehöll både exportstatistik och aktuella frågor inom exportkontroll.  

Jon Eklund från UD/NIS informerade om arbetet med nytt förslag på PDA-lagstiftning, 428/2009, som Europeiska Kommissionen arbetat med under en längre tid. Förslaget är omfattande och komplext och kan komma att innebära avsevärda förändringar för industrin men det är många möten och mycket arbete kvar innan förslaget presenteras.

Årsmötet avslutades med en  buffé för alla medlemmar och talare.