Förväntade skärpta regler för vapenexporten

Publicerat: 30.06.2017

Regeringen överlämnade den 29 juni en remiss till Lagrådet med en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Lagrådsremissen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från 2015.

Lagrådsremissen finns att ladda ned på Regering.se