Frågor & svar

Frågor och svar om medlemskap

Måste man anmäla fortsatt medlemskap för varje år?
Nej medlemskap förnyas automatiskt om man inte har begärt utträde ur föreningen.

Kan man överlåta medlemskap från en medlem till en annan?
Ja om den avgående medlemmen ansöker om överföringen.

Är det företagsbaserat medlemskap?
Nej, medlemskapet är personligt. Fr o m den 1 januari 2024, betalar varje medlem 700:-/år.