Frågor & svar

Frågor och svar om medlemskap

Måste man anmäla fortsatt medlemskap för varje år?
Nej medlemskap förnyas automatiskt om man inte har begärt utträde ur föreningen.

Kan man överlåta medlemskap från en medlem till en annan?
Ja om den avgående medlemmen ansöker om överföringen.

Räcker det med en 1:e medlem i en koncern med fler juridiska enheter?
Nej, en 1:e medlem per juridisk enhet även om alla enheter ingår i samma koncern.