Frågor & svar

Frågor och svar om Swedish Update

Finns det möjlighet att få rabatt om man endast deltar del av exportkontrollseminariet?
Kostnaden för seminariet är samma även om man inte har möjlighet att deltaga båda dagarna eller övernatta.   

Kan en deltagare bytas ut med en annan person från samma företag?
Ja det är godkänt men endast den person från företaget som är medlem får medlemspris.

Får man medlemspriset om man ansöker om medlemskap i samband med anmälan till Swedish Update?
Ja det går bra, faktura för medlemskap och seminariekostnad faktureras samtidigt och medlemskapet gäller för innevarande år.