General Data Protection Regulation (GDPR)

Publicerat: 08.06.2018

Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen – som den heter på svenska – ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personlig data. 

Exportkontrollföreningen är angelägen om att hantera personuppgifter korrekt och i vår integriterspolicy anges närmare hur vi behandlar personuppgifter exempelvis i samband med ansökan om medlemskap, besök på vår hemsida och anmälan till kurser och seminarier. 

Ta gärna del av vår integritetsskyddspolicy här.