Uppdaterad version av EUs militära förteckning släppt

Publicerat: 30.03.2017

Den 6 mars 2017 uppdaterades EUs militära förteckning. Uppdateringen gäller mindre förändringar eller förtydliganden för kategori 7, 8, 18 och 19.

Se nya listan på ISPs hemsida