Information om Storbritanniens utträde ur EU

Publicerat: 24.01.2021

Efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands (nedan Storbritannien) utträde ur EU den 1 februari 2020 löpte en övergångsperiod med oförändrade förhållanden gällande utförsel av krigsmateriel och export av produkter med dubbla användningsområden (PDA). Denna övergångsperiod upphörde den 31 december 2020. Från och med den 1 januari 2021 gäller inte längre EU-rätten för Storbritannien.

ISP har sammanställt information om vad som nu, efter brexit, gäller för utförsel av krigsmateriel samt för export av PDA och av civila skjutvapen. Utöver detta finns information om hur Storbritannien avser att förhålla sig till utförsel av krigsmateriel och export av PDA till Sverige samt till sanktionsregimer beslutade av EU.