Information om Storbritanniens utträde ur EU

Publicerat: 23.12.2020

Övergångsperioden för Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU upphör den 31 december 2020. Till dags dato finns det fortfarande inte  ett avtal som reglerar förhållandena från den 1 januari 2021 vilket innebär en risk att det blir en hård brexit, det vill säga ett avtalslöst tillstånd. 

ISP har sammanställt information om vad som kommer att gälla vid en hård brexit. Där finns även information om hur Storbritannien avser att förhålla sig till utförsel av krigsmateriel och export av PDA till Sverige och till Sanktionsregimer beslutade av EU.