ISP planererar för ett exportkontrollseminarium 2018

Publicerat: 11.12.2017

Med anledning av ny exportkontrollagstftning avseende krigsmateriel kommer ISP att arrangera ett exportkontrollseminarium i Stockholm den 18 april 2018. Information om tider och lokal kommer ISP att publicera på sin hemsida i början av 2018.