Information om ISP:s verksamhetsår 2016 har kommit

Publicerat: 10.04.2017

Läs om året som gått samt vilka framtida händelser, förväntningar och utmaningar som finns inom svensk exportkontroll. Ladda ned den nyligen publicerade trycksaken på ISP:s hemsida.

Ladda ned publikationen på ISP:s hemsida