Kontrollistan för PDA är uppdaterad

Publicerat: 14.01.2022

Ny bilaga 1 till EU-förordningen 2021/821 är publicerad. Förordningen 2022/1 trädde i kraft den 7 januari 2022 och den uppdaterade kontrollistan finner du här.