Kontrollistan för PDA uppdaterad 12/1-2023

Publicerat: 11.01.2023

Ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen) fr o m 12 januari 2023!

Den uppdaterade kontrollistan finns i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/66 av den 21 oktober 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 vad gäller förteckningen över produkter med dubbla användningsområden.