Nytt uppdrag till Inspektionen för strategiska produkter

Publicerat: 25.06.2020

Regeringen utser ISP till Sveriges kontaktpunkt för upprättande av ramen för granskning av utländska direktinvesteringar. Tillsammans med Försvarets materiel­verk (FMV), Försvars­makten, Säkerhets­polisen och Total­försvarets forsknings­institut (FOI) skall ISP utveckla de former för samverkan som krävs för att ISP skall kunna utföra arbetsuppgifterna inom granskningen.

Regeringsuppdrag Ju020/02166/L4