Öppet för anmälan till exportkontrollutbildning CECM 2020-2021

Publicerat: 10.09.2020

Nästa omgång av Exportkontrollföreningens utbildning, Certified Export Control Manager, CECM, 2020-2021, börjar med del I den 26 november 2020 alternativt den 11 februari 2021 och avslutas med del IV den 1-2 september 2021. Närmare beskrivning av utbildningen och dess olika delar samt möjlighet att anmäla sig finns i avsnittet Vår Utbildning