Propositionen för skärpt exportkontrollagstiftning har publicerats

Publicerat: 26.10.2017

Regeringens proposition 2017/18:23 med förslag till skärpt exportkontroll av krigsmateriel överlämnades till riksdagen den 19 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2018.