Sanktionsutbildning för Sveriges Exportkontrollförening

Datum: 11.06.2024 till 12.06.2024 Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

Den 11-12 juni anordnar föreningen en sanktionsutbildning där vi kommer att gå igenom sanktionsregelverken i EU, US och UK. Vi kommer även att djupdyka i några särskilda frågeställningar som bl.a. ägandeskap och kontroll. Föreläsare kommer att vara Jasper Helder från AkinGump (Jasper kommer att täcka UK sanktionsregelverk), Melissa Duffy från Fenwick (Melissa kommer att täcka US sanktionsregelverk) samt Aleksi Pursianien (Solidplan) och Richard Tornberg (som kommer att täcka FN och EU sanktionsregler).

Utbildningen kommer att påbörjas den 11 juni kl 10:00 (-17:00) och avslutas (09:00-) kl 15:00 den 12 juni.

Föreläsningarna kommer att ske på engelska.

Kostnad: 11 000 kr för medlemmar och icke-medlemmar.

  Anmälan Sanktionsutbildning för Sveriges Exportkontrollförening, 11-12 juni 2024

  Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
  JaNej

  Jag vill bli medlem

  Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
  Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions