Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Publicerat: 22.04.2018

Med anledning av de ändringar i lagstiftning och riktlinjer som infördes den 15 april höll ISP ett välbesökt seminarium den 18 april. 150 deltagare från försvarsindustrin, myndigheter och organisationer tog del av ISP’s presentation av de förändringar som den nya lagstiftningen innebär.

  • Utökad tillståndsplikt och tillsyn
  • Sanktionsavgifter införs
  • Förändrade uppgiftsskyldigheter
  • Ändrade riktlinjer

ISP’s kommentarer på ändrade riktlinjer för krigsmaterielexport