Internatutbildning i exportkontroll

Swedish Update

Sveriges Exportkontrollförening arrangerar sedan 1997 the Swedish Update, en årlig exportkontrollkonferens inriktad på aktuella exportkontrollfrågor och nyheter.

Här samlas exportkontrollansvariga från hela Sverige och övriga Norden för några dagars intensiv utbildning och uppdatering samt ett värdefullt nätverksbyggande under trivsamma former.

The Swedish Update ger möjlighet att stämma av kunskaperna mot verkligheten genom direktkontakter med myndighetsrepresentanter, övriga föreläsare och deltagare. Kostnaderna för fel kan bli avsevärda vare sig det beror på en olaglig leverans eller en felaktigt stoppad sådan.

Pressen på den exportkontrollansvarige kan vara ytterst kännbar och han/hon kan hamna i mycket utsatta lägen.

Det finns företag idag som missar viktiga order på vissa marknader därför att man inte har tillräcklig kunskap i exportkontroll och vet hur man går tillväga för att söka licenser etc.

Därför är det viktigt att alla funktioner på företaget samverkar, vare sig det gäller produktion, distribution, import, export, inköp eller försäljning. Här inbegrips även försäljning på den svenska marknaden.

Kontaktskapandet och nätverksbyggandet utgör en mycket viktig del av internatvistelsen.