Swedish Update

Publicerat: 04.06.2020

Rapport från Swedish Update 2019

Exportkontrollföreningen firar 25-års jubileum och därav inleddes årets Swedish Update med att Torbjörn Spector gjorde en återblick kring föreningens historia. Ordförande, Annette Eriksson, föredrog föreningens aktuella aktiviteter såsom utbildningsprogram, Swedish…

Publicerat: 02.01.2019

Rapport från Swedish Update 2018

Konferensen med 68 deltagare plus styrelse och talare, öppnades av Sveriges Exportkontrollförenings ordförande, Annette Eriksson, som presenterade styrelsen. Traditionsenligt gick Per-Arne Mattsson, rektor för utbildningen, igenom föreningens kursutbud. Se exportkontrollföreningens…

Publicerat: 22.08.2018

Programmet för Update 2018

Detaljprogrammet för Swedish Update 2018 den 20-21 september 2018 är nu fastställt och finns här: SWEDISH UPDATE 2018 agenda. (Viss reservation för oförutsedda händelser som kan föranleda ändringar i programmet).